inkerin-
suomalaisten etujärjestö

Inkerin Liitto

НАЫЕЯРБН
ХМЦЕПЛЮМКЮМДЯЙХУ
ТХММНБ

 

Tutustu Inkeriin


 

Perustiedot
Paikallisjarjestöt
Ilmoitukset

merkki

Kartta
Historia
Symbolit

2010

Nouse, Inkeri!

Pietarin Inkerin Liitto, www.inkeri.spb.ru

Dm.Guitor© 2004

24.09.03 lähtien:

Design: Dm.Guitor©2004

perustiedot

***

Inkerin Liitto on inkerinsuomalaisten etujärjestö, joka toimii historiallisella Inkerinmaalla sekä muualla Venäjällä paitsi Karjalan tasavallassa, jossa inkerinsuomalaisten interessejä edustaa Karjalan suomalaisten Inkeri-liitto.

Inkerin Liitto on perustettu 15. lokakuuta 1988, virallisesti rekisteröity 30.1.1989. Liitto koostuu paikallisjärjestöistä, joiden lukumäärä on 24 (5.4.2002), paikallisjärjestöt hoitavat jäsenyysasioita ja itse päättävät omasta rakenteestaan, jotkut niistä on virallisesti rekisteröity. Inkerin Liiton korkein elin on edustajakokous, joka pidetään kerran vuodessa, kokoukseen osallistuu paikallisjärjestöjen edustajia. Joka toinen vuosi edustajakokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja ja neuvosto (n. 10 hlöä). Täysin äänioikeutettuina neuvoston kokouksiin osallistuvat yhdistyksen paikallisjärjestöjen puheenjohtajat. IL:n neuvosto johtaa yhdistystä vuosikokouksienvälisenä aikana, se kokoontuu noin kerran kuussa. Neuvosto valitsee IL:n varapuheenjohtajan ja nimittää johtokunnan ja toiminnanjohtajan.

Inkerin Liiton puheenjohtaja vetää neuvoston kokouksia ja edustaa yhdistystä sen ulkosuhteissa. Inkerin Liiton varapuheenjohtaja on puheenjohtajan sijainen. Johtokunta on toimeenpaneva elin, joka päättää arkitoiminnasta, sen johdossa on IL:n toiminnanjohtaja, jonka vastuulla on mm. yhdistyksen talous. Vaalikautena 2002-04 Inkerin Liiton puheenjohtajana on Aleksanteri Kirjanen, varapuheenjohtajana on Wladimir Kokko ja toiminnanjohtajana Valeri Koivanen.

Liiton päätoimipiste on Pietarissa. Liitolla on toimitilat myös Hatsinassa, johon v. 2000 on perustettu suomalainen monitoimikeskus, Taaitsassa, Pushkinissa ja Jaamassa.

***

Inkerin Liiton päätavoite on "inkerinsuomalaisten säilyttäminen eetnisenä yhteisönä omassa synnyinmaassaan Inkerinmaalla". Yhdistyksen toiminta kohdistuu merkittävin määrin suomenkielen opetukseen ja suomalaisen kulttuurin kehittämiseen. IL järjestää suomen kursseja ympäri Inkeriä, harrastaa folkloorityötä (yhdistyksen yhteydessä toimii kansankuoroja ja -yhtyeitä), pitää isot kansanjuhlat, joista suurimmat ovat säännölliset juhannusjuhlat.

Inkerin Liitto yrittää tyydyttää tavallisten ihmisten tarpeita. Sen avulla on luotu vanhusten palvelutalojen verkosto. Palvelutalot on rakennettu Taaitsaan, Kelttoon, Tyröön ja Pietariin. Inkerinsuomalaisia autetaan työpaikkojen etsinnässä, tätä varten v. 2000 on perustettu oma inkeriläistyövoimatoimistomme. Järjestetään ammatti-täydennyskoulutusohjelmia.

Inkerin Liitto tarjoaa juristin palveluja esim. rehabilitointiasioissa, järjestää mahdollisuuksien mukaan nuoriso- ja lastentoimintaa.

Inkerin Liitto pitää Evankelis-luterilaista Inkerin kirkkoa omana strategisena yhteistyökumppanina.

Inkerin Liitto ylläpitää suhteita inkeriläisten veljesliittoihin Karjalassa, Virossa, Ruotsissa ja Suomessa, se pitää erittäin tärkeänä monipuolisten suhteiden kehittämistä Suomeen päin. Yhteistyössä Suomen hallituksen kanssa lL toteuttaa v. 1999-2002 Inkerinsuomalaisten tukiprojektia. Sillä on yhteistoimintaa useiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa kuten esim. Villa Inkeri ry, Voluntate ry ym. Ruotsin Inkeri-liiton avulla IL sai v. 1999-2000 tukihankkeen ruotsalaiselta SIDA-nimiseltä tukijärjestöltä.

Inkerin Liitto osallistuu v. 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin toimintaan, se edustaa inkerinsuomalaisia suomalais-ugrilaisten kansojen liikkeessä sekä Edustamattomien kansojen ja valtioiden järjestössä.

Tiedustelut Inkerin Liiton toiminnasta
puhelimitse
+7-812-113 25 56, tai sähköitse mailto:wkokko@mail.ru

from 24.09.03