01.03.04

INTERNETIX-uutuudet

Nexus on hallinnointiympäristö - komentokeskus, jossa luodaan ja yllä-pidetään konsepteja. Konseptilla tarkoitetaan asiakkaan määrättyyn tarpeeseen rakennettua internet-verkkopalvelua, joka varustetaan tarvitta-villa toiminnallisilla moduuleilla sekä asiakkaan haluamalla graafisella käyttöliittymällä. Valmis konsepti liitetään lopuksi asiakkaan kanssa sovittuun www-osoitteeseen.

Toiminnan perustana on verkostoitunut tapa toimia. Kaikki konseptin luontiin ja ylläpitoon osallistuvat toimijat - sisällöntuottajat, web-suunnittelijat, graafikot, konseptin pääkäyttäjät sekä kielenkääntäjät - käyttävät internet-selaimen kautta samaa Nexus-ympäristöä.

Nexuksella konsepteja voidaan luoda ja ylläpitää nopeasti ilman perinteisiä ohjelmointityön vaiheita. Verkkojulkaiseminenkin on nyt helppoa - voit unohtaa HTML-koodauksen ja keskittyä oman aineistosi tuottamiseen tekstinkäsittelyohjelmista tutuilla välineillä. Julkaisupalvelun lisäksi asiak-kaan konseptiin voidaan liittää mm. ryhmätyötoimintoja (keskustelualue, kalenteri, tiedostoalue ja ryhmäpostitus) sekä kyselynhallintapalvelu Survix kyselyjen ja testien tekemiseen.

Survix on uuden sukupolven verkkoympäristö kyselyjen tekemiseen ja hallintaan. Survixin käyttäjä pääsee itse helposti muokkaamaan kyselyiden sisältöä ja ulkoasua - kysymyksiä voi lisätä, siirtää ja kopioida vapaasti. Survix osaa myös analysoida vastauksia. Frekvenssit ja perustunnusluvut saadaan välittömästi, ja monipuolisempaa analyysiä varten kyselyn vastaukset ovat siirrettävissä Excel-muotoon.

Survixilla asiakas voi tehdä monentasoisia ja -kokoisia kyselyitä. Opettaja voi käyttää Survix-kyselyä osana kurssin suoritusta tai käyttää kyselyä arvosteluun kurssin lopussa. Myös oppilaiden itsearviointiin voidaan raken-taa diagnostisia testejä, joista vastaaja saa välittömän palautteen. Toisaalta yritys voi tehdä Survixilla laajankin markkinatutkimuksen, jonka palaute on reaaliaikaisesti analysoitavissa. Myös asiakaspalautteen kerääminen suurelta kohdejoukolta onnistuu Survixilla.

Survixin käyttö on helppoa, koska sen graafinen käyttöliittymä sisältää työpöytäohjelmistoista ennestään tuttuja toimintoja. Esimerkiksi kysely-elementtien siirto ja kopiointi onnistuu hiirellä raahaamalla ja pudottamalla. Kyselyn tekemiseen ei enää tarvita www-ammattilaista, eikä käyttäjän tarvitse osata sanaakaan HTML-kieltä. Tekniikan sijaan käyttäjä voi keskittyä olennaiseen eli omaan erikoisosaamiseensa.

Jos olette kiinnostuneita palveluistamme, ottakaa yhteyttä, niin kerromme lisää.

Johanna Tiusanen, Otava