mailto: Katja Ignatjeva

Inkerin Liiton
tiedotustoiminnan kehittäminen

по-русски

Pietarin Inkerin Liitto, www.inkeri.spb.ru

Linkit: www.inkeri.fi Nexus


Inkerin Liiton
puolelta koulutukseen osallistuivat:
Dmitri
Guitor
mail to Dmitri Guitor,
Veera Haapalainen mail to Veera Haapalainen
ja
Ekaterina Ignatjeva mail to Ekaterina Ignatjeva .


Inkerin kirkkoa
edusti kurssilla
Olga Klimenkova mail to Olga Klimenkova.

kuvat

Design: Dm.Guitor©2004

Inkerinsuomalaisten tukiprojektin päätyttyä Suomen työministeriö jatkaa pienempien ”inkeriläishankkeiden” rahoitusta. Yksi niistä on yhdistysten tiedotustoiminnan kehittämishanke, jonka tarkoitus on parantaa liittojen nettisivuja ja tiedottamisen tehokuutta. Sen ensimmäinen koulutusjakso pidettiin 9.-11. helmikuuta Mikkelissä. Inkerin Liiton puolelta koulutukseen osallistuivat Dmitri Guitor, Veera Haapalainen ja allekirjoittanut. Inkerin kirkkoa edusti kurssilla Olga Klimenkova Ljuteranskie Vesti-lehdestä.

Hankkeen puitteissa suunnitellaan www.inkeri.fi-portaalin avaamista, jonka kautta olisi mahdollista päästä inkeriläisjärjestöjen kotisivuihin ja muuhun inkeriläisiä kiinnostavaan aineistoon. Hankkeen varoilla järjestetyn koulutuksen tavoitteena oli ”rohkaista eri maista tulevia Inkerin liiton aktiiveja tekemään ja päivittämään omia www-sivujaan ja tuottamaan sivuille tarkoituksenmukaista materiaalia”,- sanoi projektipäälikkö Tarja Rantala työministeriöstä.

Ennen koulutusta 8. helmikuuta Helsingin Inkerikeskuksessa pidettiin yhteinen neuvottelutilaisuus. Siellä hanke esitettiin ja osallistujat keskustelivat eri maissa toimivien inkeriläisjärjestöjen tiedotustoiminnan tarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankeen lähtöruudut ovat järjestöjen esitteiden, esittelyvideoiden ja nettisivujen uusiminen; nettisivujen luominen ja päivittäminen. Kiinnostuneille on mahdollista järjestää toimitusharjoittelua ja kirjoituspajoja. Innokkaasti käsiteltiin yhteisen www.inkeri.fi aloitussivun sisältöä ja tarkoitusta. Tällä sivulla on oltava linkit kaikeen olemassa olevaan inkeriläistietoon. Korostettiin, että sivun sisällön täytyy olla ajaton ja neutrali eikä se voi toimia työministeriön tai minkään muun tahon äänitorvena. Tärkeää, että uusi nettisivu auttaisi luomaan inkerinsuomalaisten positiivisen imagon,- mainitsi keskustelussa IL:n varapuheenjohtaja Wladimir Kokko, joka koordinoi hanketta Inkerinmaalla.

Saada enemmän tekijöitä mukaan kirjoittamaan materiaalia sivuille ja lehtiin on joka liiton kannalta välttämätön ja ajankohtainen tehtävä tiedotustoiminnassa. Tässä tehokkaana keinona voisi olla kirjoitustyöpaja. Suunnitellaan järjestää kevään aikana 2-3 sellaista pajaa, joissa tehtäisiin materiaalia www-sivulle ja koulutettaisiin uusia kirjeenvahtajia. Keskustelussa päätettiin, että hyvin tärkeää on järjestää näitä pajoja joka kerta eri ihmisille, koska näin saa enemmän aktiivisia kirjoittajia.

Koulutus pidettiin Mikkelissä toimivassa Otavan opistolla ja sen aikana käytiin läpi äänen- ja kuvankäsittelyn perusteet, kirjoitettiin tekstimateriaalia ja rakennetiin sivukokonaisuus Nexus-ohjelmaa hyödyntäen.

Vaikka kurssien pituus oli vain kolme päivää, koulutus oli hyvin vilkas ja mielekiintoinen. Meillä oli nuoria ja iloisia opettajia, voi olla sen takia tämä koulutus meni helposti ja kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä. Jatkossa on mahdollista kehittää yhteistyötä Mikkelin nettiradio Mikaelin kanssa, se avaa aivan uusia mahdollisuuksia rakentaa tiedostusverkostoja, tuottaa ajantasoisia materiaaleja teksti-, kuva-, ja äänimuodossa samalla nettisivulla, tehdä esitteitä sekä ylläpitää kunnossa yhdistysten arkistot.

Toivotaan että kohta tämä koulutus alkaa antaa tuloksia. Nykyään uusi IT-tekniikka ja digitalliset teknologiot voivat vaikuttaa paljon enemmän jokapäiväiseen elämäämme ja tämä kehitys tuo mukaan paljon uusia mahdollisuuksia www-sivujen tekemisestä, digitallisesta valokuvauksesta ja äänikäsittelystä interaktiiviseen pastorin apuun.

Katja Ignatjeva, Pietari, 20.02.2004